Sözel ve Poster Bildiri Olarak Kabul Edilen Bildiriler,
Tam Metin Olarak Yayınlanacaktır.

ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bildiri Gönderimi

Bildiri Son Gönderim Tarihi : 23 Ağustos 2019
Tam Metin Son Gönderim Tarihi: 7 Ekim 2019

TAM METİN YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİLDİRİLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR. 

 Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır, Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Genel İlkeler:

 • Bildiriler yalnızca Kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler değerlendirmeye alınamayacaktır.
 • Kongreye gönderilecek bildiriler türkçe ve ingilizce sunulabilecektir.
 • Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.
 • Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunluğu ile kabulune ve sunum şekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 • Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur.
 

Poster Bildiri Özellikleri:

 • Bildirilerinin poster olarak kabul edildiği kendilerine iletilen katılımcılar, kongre düzenleyicileri tarafından kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere başvuracaklardır.
  - Posterler basılı olarak yazarlar tarafından hazırlanacaktır.
  Poster baskı ölçüsü 50cm (genişlik) X 70 cm (yükseklik) şeklinde hazırlanacaktır.

TAM METİN Bildiri Yazım Kuralları

Tam metin olarak basılacak olan yazılarda aşağıdaki kurallar aranmaktadır:

 

 1. Tam metin Microsoft Word programında, A4 kağıt boyutunda, sayfanın her kenarından2.5 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve elektronik olarak kongre web sayfasından sisteme yüklenerek gönderilmelidir.

 

 1. Hazırlanın metinde “Times New Roman” yazı biçimi kullanılmalı ve iki satır arasında 1.5 satır aralığı boşluk kullanılmalıdır. Özet, tablo-grafikler ve kaynaklar dahil en fazla 15 sayfa olmalıdır.

 

 1. Kaynaklar, sıralı olarak numaralanmalı ve yazım kuralına uygun olarak yazılmalıdır.

 

 1. Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Tartışma bölümlerinde gerektiğinde alt başlıklar kullanılmalıdır.

 

 1. Ana başlıklar ilk harfleri büyük, koyu ve ortalanmış olarak yazılmalıdır. İkinci derece başlıklar ilk harfi büyük, koyu,italik ve sola yaslanmış olmalıdır. Üçüncü derece başlıklar ise ilk harf büyük olmak üzere koyu yazılmalı ve sonrasında iki nokta üst üste işareti konularak yazıya devam edilmelidir.

 

 1. Tüm metinlerde bir Türkçe bir de İngilizce özet bulunmalıdır.Hazırlanan özette en fazla 350 kelime kullanılmalıdır.Türkçe ve İngilizce özetler ayrı sayfalarda olmalı ve özette kaynak gösterilmemelidir. Özetin altında en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe anahtar kelimeler için Türkiye Bilim Terimleri listesi, İngilizce anahtar kelimeler için Amerikan Ulusal Tıp Kütüphanesi (National Library of Medicine, NLM) Tıbbi Konu Başlıkları (MedicalSubjectHeadings, MeSH) listesinden yararlanılabilir.

 

 1. Kaynaklar tartışma bölümünden sonra verilmelidir. Kaynaklar metin içerisinde parantez içerisinde Arabik rakamlarla gösterilmelidir (1,2,3,4). Metin içerisinde yazar ismine atıf yapılacak ise İngilizce makaleler için “Yazar adı et. al” ve Türkçe makaleler için “Yazar adı ve ark.” yazım şekli kullanılmalıdır. Altı ya da daha az sayıda olduğunda tüm yazarlar belirtilmeli, altıdan fazla yazar olması durumunda, altıncı yazarın arkasından “et al.” ya da “ve ark.” eklenmelidir. Endnote, Mendeley vb. atıf ve referans yönetimi programları kullanılacak ise, yazarların program içerisinde bulunan “Vancouver” stilini seçmeleri gereklidir. Vancouver referans yazım stiline göre bir referansta mutlaka olması gereken bilgiler şu şekildedir: (1) Yazar(lar) ad(ları), (2) Makale adı, (3) Dergi adı (Index Medicus’a göre kısaltılmış), (4) Basım yılı, (5) Dergi cilt (volume) ve sayısı (issue), (6) Sayfa aralığı (Örneğin: 271-9). Makale adı tümce düzeninde yazılmalıdır.

 

Dergi Makalesi:

Yazar sayısı altıdan az olan makaleler: Yazar AA, Yazar BB, Yazar CC, Yazar DD. Makalenin başlığı. Dergi adının kısaltması. Yayınlanma yılı YYYY; Cilt(Sayı):Sayfa numaraları.

Örnek:

Erdönmez D, Hatun S, Çizmecioğlu FM, Keser A. No relationshipbetween vitamin D statusandinsulinresistance in a group of highschoolstudents. J ClinRes Pediatr Endocrinol. 2011;3(4):198-201.

 

Basılı Kitaplar:

Yazar AA. Kitabın başlığı. Baskı sayısı [ilk baskı değilse]. Basım Yeri: Yayın Evi; Yayınlanma Yılı.Sayfalar.

Örnek:

Baysal A. Beslenme. 15. baskı. Ankara:Hatiboğlu Yayınları; 2014. 129 s.

 

Patchell C. Cysticfibrosis. In: Shaw V, Lawson M, editors. ClinicalPaediatricDietetics. 3rd ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2007. p. 178-202.                                                                              

 

Bilimsel ya da Teknik Raporlar:

Yazar AA, Yazar BB veya Kuruluş adı. Raporun başlığı. Basım Yeri: Yayın Evi; Yayınlanma tarihi.Toplam sayfa sayısı. Rapor No.:

Örnek:

WHO ScientificGroup on NutritionalAnaemias& World HealthOrganization. Nutritionalanaemias: report of a WHO scientificgroup .Geneva: World HealthOrganization; 1968. 40 p. Report No.:405.

ULUSLARARASI KONUŞMACILAR

Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
10-12 Ekim 2019

 

Bildiri Son Gönderim Tarihi
23 Ağustos  2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
Bahriye JORDAN
e-mail: 
jordan@motto.tc
www.motto.tc

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.